Wij zijn een volmachtkantoor. Dit houdt in dat wij de bevoegdheid hebben gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet.

Voor de klant levert dat veel voordelen op.

Snelle polisafgifte door eigen bedrijf

Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling

Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld

Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken